Community Readiness

Community ReadinessEn viktig beståndsdel i implementeringsprocessen är att ha kunskapen om organisationens (communitien) readiness-nivå. Det vill säga hur redo för förändring organisationen är. Beroende på organisationens readiness-nivå anpassas insatserna för att på effektivast sätt nå målet. Detta är viktigt i alla implementeringprocessens sex steg – att ha kunskap om readinessnivån för att korta ledtider och snabbt nå uppsatt mål.

Community Readiness Model (CRM) är en forskningsbaserad och beprövad modell som enkelt kartlägger viktiga förutsättningar för en lyckad implementeringsprocess. Genom att erbjuda möjligheten till CRM-mätning vill vi bidra till utvecklingen av ett förankrat, strukturerat och långsiktigt förebyggande arbete inom de sociala områden som ingår i myndighetens uppdrag.

 

Jonas Melinder, Länsstyrelsen Stockholm

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu