Self efficacy

Self efficacySelf-efficacy theory är även den inriktad på individnivå. Teorin finns ofta med som en komponent till andra teorier och modeller. Self-efficacy utgår från en individs förväntningar på att kunna genomföra en handling och påverkas av vilka förväntningar denna person har på att resultatet av sin handling. Den egna tilltron till att kunna utföra en handling är av stor betydelse för att våga förändra ett beteende och lyckas. Dessutom ska det finnas tilltro till att det nya beteendet ska leda fram till det önskade resultatet.

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu