Stages of change

Stages-of-changeStages of change är säkert välkänd hos många, Modellen som Prochaska och Di Clemente arbetet fram, vilken beskriver hur en individ genomgår fem steg vid en förändring.

I det första steget, förkontemplerande (precontemplation), befinner sig individen i en före övervägande fas, där hen inte alls tänkt på sitt beteende eller situation och har inga funderingar på förändring.

Vidare finns ett motstånd till förändring och hen undviker information om ämnet. I nästa steg, det andra steget, som kallas det kontemplerande (contemplation), har medvetenheten ökat och funderingar på förändring sker. Enligt modellen befinner man sig i detta steg i sex månader.

I steg tre, preparationssteget (preparation), finns beslut om att förändring ska ske. Individen befinner sig i det tredje steget i cirka fyra veckor. I handlingssteget (action) som följer preparation, sker förändringen.

I steg fem, vidmakthållande (maintenance), har läget stabiliserat sig kring den tidigare förändringen. Steg fyra pågår i cirka sex månader och följs av den vidmakthållande fasen till det är dags för en ny förändring.

Stages of change är inriktad på hur förändring sker på individnivå. Något som är viktigt att ta hänsyn till vid förändringsarbete på organisationsnivå, då en organisation består av flera individer.

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu