Locus of control

Denna individbaserade teori identifierar var center finns för kontroll och påverkan över en enskild människas beteende. Det har, inte överraskande, visat sig att de som fattar beslut efter eget omdöme och motivation – inre plats för kontroll – behåller det nya beteendet. Medan de som fattar beslut på grund av yttre informationskällor genom råd, stöd och tjat från andra – yttre plats för kontroll – återgår till ett tidigare beteende när den yttre kraften – tjatet – försvunnit.

Locus of control

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu