Community Readiness-mätning

Community Readines- mätningarVår bas är att genomföra Community Readines- mätningar. En Community Readiness-mätning innebär att vi genomför följande moment:

  1. Definiera frågeställning i samarbete med uppdragsgivaren
  2. Identifiera community i samarbete med uppdragsgivaren
  3. Identifiera fem nyckelpersoner som ska intervjuas i samarbete med uppdragsgivaren
  4. Genomför Community Readiness intervjuer med de identifierade nyckelpersonerna
  5. Sammanställa resultat från genomförda Community Readiness intervjuerna
  6. Muntligt återföra resultat till uppdragsgivaren utifrån en skriftlig sammanställning
  7. Diskutera åtgärdsplan utifrån Community Readiness förslag på åtgärder att komma vidare i förändringen att öka readiness-nivå
  8. Genomför en andra återrapportering av resultaten på plats för uppdragsgivarens ledningsgrupp

Community Readiness-mätning-3 Community Readiness-mätning-2

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu