Om oss

Readiness Aktiebolag
Myrvägen 15
125 51 Älvsjö

Organisationsnummer: 556887-0439


Per Isaksson

Telefon: 0707 – 54 78 90
E-post: per.isaksson@readiness.nu

Per har, sedan 2001, som konsult arbetat med HR- och organisationsfrågor och har därigenom tillägnat sig en gedigen erfarenhet av förändringsarbete samt utveckling och implementering av nya strategier och arbetssätt. Stora och längre projekt har genomförts på uppdrag av statliga verk, landsting och privata aktörer inom näringslivet. Sedan 2011 har Per arbetat med the Community Readiness Model och startade Readiness AB tillsammans med Mårten 2012.

Per Isaksson


Mårten Åhström

Telefon: 0769 – 47 81 44
E-post: marten.ahstrom@readiness.nu

Mårten har sedan 1989 arbetet som projekt- och processledare och därutöver med beteendeförändring på individ-, grupp-, företags- och befolkningsnivå. Arbetet har bedrivits inom både offentlig som privat sektor. Under perioden 2008 till och med 2012 arbetade Mårten på Karolinska Institutet med forskning och praktisk implementering av the Community Readiness Model.

Mårten Åhström

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu