Tjänster

Community Readiness-mätning >>
Workshop >>

Community Readiness Model (CRM) är en forskningsbaserad och beprövad modell som enkelt kartlägger viktiga förutsättningar för en lyckad implementeringsprocess. Genom att erbjuda möjligheten till CRM-mätning vill vi bidra till utvecklingen av ett förankrat, strukturerat och långsiktigt förebyggande arbete inom de sociala områden som ingår i myndighetens uppdrag.

Jonas Melinder, Länsstyrelsen Stockholm

 

Readiness Aktiebolag

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring vårt utbud av tjänster.

Mårten
0769 - 47 81 44
marten.ahstrom@readiness.nu

Per
0707 - 54 78 90
per.isaksson@readiness.nu